Qianlong Tankard

Qianlong Tankard

Code: H561

£295.00 Approx $373.89, €345.43

Qianlong (1756-1795) famillie rose tankard floral motif.

(A/F)