Qianlong Tankard

Qianlong Tankard

Code: H561

£295.00 Approx $356.28, €349.53

Qianlong (1756-1795) famillie rose tankard floral motif.

(A/F)