Qianlong Tea Bowl

Qianlong Tea Bowl

Code: H561

£49.00 Approx $62.03, €57.18

Qianlong Famile Rose tea bowl, mandarin figures.