Qianlong Tea Bowl

Qianlong Tea Bowl

Code: H561

£49.00 Approx $59.18, €58.06

Qianlong Famile Rose tea bowl, mandarin figures.